Audyt wewnętrzny – skuteczny sposób na usprawnienie działań organizacji

Audyt wewnętrzny przeprowadza się w celu usprawnienia działań operacyjnych przedsiębiorstwa. Początkowo służył jedynie kontroli rachunkowo-księgowej, obecnie jego działania bardziej nakierowane są na kwestie biznesowo-zarządcze. Prawidłowo przeprowadzony audyt wewnętrzny pomaga w usprawnieniu zarządzania ryzykiem i zapobiega powstaniu nieprawidłowości w zarządzaniu organizacją.

Co daje audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny polega na przeprowadzaniu systematycznych i metodycznych, niezależnych oraz obiektywnych kontroli w danej organizacji. Ocenie poddawane są transakcji oraz wydarzenia zachodzące w przedsiębiorstwie. Jego celem nadrzędnym jest usprawnienie działań operacyjnych oraz wyeliminowanie i zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości w tym zakresie.

Obecnie przedsiębiorstwa zmuszone są do prowadzenia swojej działalności w otoczeniu, które permanentnie i bardzo szybko się zmienia, co zwiększa ryzyko. Dlatego tak ważne jest świadome i sprawne zarządzanie ryzykiem. Dzięki audytowi wewnętrznemu, a zatem systematycznej ocenie oraz kontroli, możliwe jest ciągłe doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem.

Jakie są cele i zadania audytu wewnętrznego?

Audyt wewnętrzny może być przeprowadzony przez oddelegowanego do tego celu pracownika danej organizacji bądź też przez firmę zewnętrzną, np. biuro rachunkowe – w przypadku przeprowadzania audytu finansowego. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest zatrudnienie firmy zewnętrznej, ze względu na odpowiednie doświadczenie i zasób wiedzy, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia tego procesu, a także obiektywizm, o który trudno jest w przypadku osoby związanej z daną firmą.

Warto do przeprowadzenia audytu wewnętrznego podejść profesjonalnie, bowiem stoją przed nim niezwykle ważne zadania, takie jak:

  • usprawnienie działań operacyjnych organizacji, dzięki czemu możliwe będzie osiągniecie założonych celów;
  • niezależna i obiektywna ocena oraz kontrola doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem;
  • systematyczne oraz metodyczne prowadzenie działalności wersyfikacyjnej jak i doradczej.

Jak powinna przebiegać działalność audytorska?

Dobrze przeprowadzony audyt wewnętrzny – w sposób obiektywny i rzetelny – pomaga danej organizacji osiągnąć strategiczne jak i operacje cele. Aby tak było, działania audytora muszą przebiegać w sposób usystematyzowany i opierać się na trzech płaszczyznach:

  • dokładnym zaplanowaniu audytu,
  • rzetelnym wykonaniu zadań audytorskich,
  • przekazaniu pełnych informacji o wynikach badań.

Comments are closed.