Dlaczego warto przeprowadzać audyty w firmie?

Jest kilka powodów, dla których warto przeprowadzić audyt swojej firmy, czy organizacji. Choć mogą one stresować i wymagać odpowiedniego przygotowania, to bez wątpienia przynoszą firmie wiele korzyści. Poniżej można zapoznać się z argumentami, które przemawiają za tym, aby przeprowadzać w swojej firmie audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Zalety audytów

Audyty wewnętrzne są to badania struktury, systemu i działalności prowadzone w obrębie konkretnej firmy. Są one prowadzone przez pracowników oddelegowanych do tego lub zajmujących się na co dzień jakością w firmie. Oto najważniejszych plusów wprowadzenia audytów:

 • systematyczne audyty pozwalają utrzymać w firmie wysoki poziom jakości,
 • skłaniają one pracowników do nieustannego doskonalenia siebie, swoich stanowisk i procedur,
 • raporty i analizy z audytów umożliwiają wdrażanie skutecznych zmian,
 • stale kontrolowana jest polityka firmy oraz przestrzeganie procedur,
 • jeżeli do grup audytowych dołączani są pracownicy z innych działów, mają oni szansę zobaczyć, jak działają inne działy przedsiębiorstwa,
 • regularne przeglądy pozwalają dokładnie sprawdzić cały system firmy od najniższych do najwyższych szczebli,
 • dają one bodziec do ciągłego doskonalenia i pozwalają zaobserwować zachodzące zmiany.

Audyt zewnętrzny — korzyści

Korzyści dla firmy płyną nie tylko z przeprowadzania audytów wewnętrznych, ale także z tych, które są przeprowadzane przez niezależne, zewnętrzne jednostki. Ich charakter jest zróżnicowany, ale może przynieść firmie wiele dobrego. Korzyści płynące audytów zewnętrznych to:

 • możliwość obiektywnej oceny przedsiębiorstwa przez niezależne osoby,
 • weryfikacja działalności firmy przez profesjonalistów specjalizujących się w analizie systemów i organizacji,
 • świeże spojrzenie na działalność i uzyskanie wniosków, do których ciężko by było dojść osobom zarządzającym przedsiębiorstwem i pracujących w nim,
 • możliwość uzyskania lub podtrzymania uzyskanego wcześniej certyfikatu, np. ISO, BRC,
 • zdobycie zaufania klienta, jeśli to właśnie on lub jednostka na jego zlecenie przeprowadza audyt,
 • mobilizacja do wdrażania zmian oraz stałego utrzymywania wysokiej jakości.

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych niesie ze sobą naprawdę wiele korzyści. Wystarczy wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski, przeprowadzać je regularnie i odpowiednio się do nich przygotowywać. Pozwoli to podnieść prestiż firmy, zdobyć zaufanie oraz nauczyć się dyscypliny w samodoskonaleniu.

Comments are closed.