Latest News

Maj 11, 2021

Sprawozdania finansowe – warto wiedzieć więcej!

Sprawozdania finansowe są ważnym elementem każdej działalności. Głównym celem jest zaprezentowanie sytuacji finansowej i wyników każdej działalności podmiotu gospodarczego. Każde sporządzenie finansowe dotyczy roku obrachunkowego. Warto dowiedzieć się więcej na jego

Read More
marzec 10, 2021

Doradztwo prawne – co wchodzi w zakres usług?

Polskie prawo często ulega zmianom, a do tego może być skomplikowane i trudne do zrozumienia. Interpretacja niektórych przepisów to prawdziwe wyzwanie. Szczególnie dotyczy to osób prowadzących własną działalność. Istnieje

Read More
lt. 15, 2021

Od papieru do pliku. Jak przebiega digitalizacja dokumentów?

Chociaż z dokumentów w ich papierowej formie nie można zrezygnować całkowicie, to jednak w wielu przypadkach papier można zastąpić jego elektronicznym odpowiednikiem – plikiem komputerowym. Na czym polega

Read More