Sprawozdania finansowe – warto wiedzieć więcej!

Sprawozdania finansowe są ważnym elementem każdej działalności. Głównym celem jest zaprezentowanie sytuacji finansowej i wyników każdej działalności podmiotu gospodarczego. Każde sporządzenie finansowe dotyczy roku obrachunkowego. Warto dowiedzieć się więcej na jego temat!

Sprawozdanie finansowe to obowiązek 

Wiele organizacji prowadzi sprawozdanie finansowe. Do tej grupy nie zaliczają się tylko organizacje, które tworzą uproszczoną ewidencję kosztów i przychodów. Najczęściej sprawozdanie finansowe jest tworzone przez biura rachunkowe lub księgowych.

Jaki jest cel sprawozdania finansowego?

Z punktu widzenia organizacji, sprawozdanie finansowe pełni ważną funkcję, gdyż jest oglądem na finanse działalności z wielu różnych perspektyw. Pokazana jest też dokładna kwota w danym okresie, jaką organizacja przeznacza – ile i na co wydawane są pieniądze. Bilans pomaga przyjrzeć się lepiej funduszom organizacji i można wyciągnąć wnioski o sytuacji ekonomicznej, jak:

  • Czy jest bogata?.
  • Czy jest zadłużona?.
  • Czy jest biedna?.
  • Czy jest stabilna?.

Ze sprawozdania można dowiedzieć się, jaka dokładnie jest organizacja pozarządowa – czy jest zaradna, pracowita czy rzetelna. Czy działalność zmierza w dobrym kierunku i jak się rozwija? Czy posiada zabezpieczenie na niełatwe sytuacje? To bardzo ważna wiedza, która jest niezwykle pomocna dla zarządu oraz pozostałych członków organizacji. To są też ważne informacje, ze względu na osoby, które wspomagają organizację, poprzez dotacje czy darowizny. 

E-sprawozdania finansowe – duże ułatwienie

Od niedawna Ministerstwo Finansów proponuje Polakom wypełnianie wniosków przez Internet. E-Sprawozdania finansowe to nazwa aplikacji, która pomaga w szybszy i łatwiejszy sposób złożyć dokumenty w urzędzie. Co ważne, nie trzeba wychodzić z domu! Aplikacja jest łatwa w obsłudze, bezpłatna i dostępna dla wszystkich. Najważniejszy jest dostęp do Internetu. Dla wielu to duże ułatwienie, gdyż nie trzeba już dłużej stać w kolejkach. Z pewnością, warto wypróbować tego nowego udogodnienia!

Comments are closed.